Breaking News

Inschrijven

Samen op weg met Het Eerstelijnshuis.

Toch nog...! Zullen velen onder jullie denken.

Maar daar is hij dan eindelijk: de nieuwsbrief!

Een update met de laatste nieuwtjes en een vooruitblik op wat jullie van ons in de nabije toekomst nog mogen verwachten.

Laten we beginnen met iets heel concreets:


“Onze werking”

Het lijkt ons belangrijk om te herhalen dat de vrije keuze van de patiënt centraal staat in onze visie. Je kiest zelf altijd de zorgverlener door wie je wil gezien worden. Zijn er te lange wachttijden, dan tref je altijd wel een andere collega die je sneller kan helpen. Natuurlijk moet je niet voor alles binnen Het Eerstelijnshuis zijn, ook buiten het ELH werken bekwame collega’s.

Waar vind je ons:

 

  • het secretariaat, de artsen, de verpleegkundige, de kinesitherapeuten, de voedingsdeskundige, de tabakoloog en de podoloog tref je op Markt 50.
  • Voor ons psychosociaal team en de logopedisten moet je dan weer naar Markt 12 op het gelijkvloers.
  • Tenslotte kun je nog terecht bij onze tandartsen in de Guido Gezellelaan 27.

 

Een vraag die altijd terug komt is of we definitief op deze locaties blijven. De eerste paar jaar wel, maar de uiteindelijke bedoeling is om met iedereen samen naar een nieuwbouwlocatie te verhuizen op, of in de omgeving van de markt.

 

Bereikbaarheid en werking van ons secretariaat:

Het ELH is toegankelijk van 07.30 tot 19.30. Buiten deze uren kan je er enkel terecht op afspraak. Tussen 12.00 en 13.00 uur is er middagpauze. Het secretariaat is bemand (bevrouwd is juister) tot 17.30. Voorschriften kom je dus best voor 17.30 ophalen. Ook na 17.30 kan je nog telefonisch de zorgverleners contacteren voor het bespreken of opvragen van resultaten enz… We vragen jullie wel er rekening mee te houden dat we op deze uren meestal consultaties houden en dus beperkt aanspreekbaar zijn.

Aanvullende info over dit alles en nog zoveel meer vinden jullie terug op onze nieuwe website www.heteerstelijnshuis.be.

 

 

Omdat voorkomen beter is dan genezen.

 

 

Sommigen onder jullie werden al eens opgebeld door Nancy, of iemand van het secretariaat, of kregen een brief met de vraag of ze geen zin hadden op een verkennend consult rond één van de onderstaande onderwerpen. Dit kadert in onze visie dat we beter klachten voorkomen, dan ze achteraf te moeten behandelen. Waarover gaat dit allemaal? We sommen het even op en proberen het wat te verduidelijken.

 

Active Aging

Het active aging project loopt i.s.m het UZ Gent. Het project test je evenwicht, je gangpatroon, je kracht en je lichaamssamenstelling. Op basis van de testresultaten kunnen we je adviezen en tips geven om ook in de komende jaren beter te functioneren, zodat actief en gezond verouderen geen holle slogan blijft. Het onderzoek duurt een half uur tot een uur en wordt georganiseerd op vaste momenten, waarop je kunt inschrijven. Het onderzoek wordt voorgeschreven door een huisarts uit de praktijk (als patiënt hoef je dus niets te doen). Het testmoment doe je bij 1 van onze kinesitherapeuten (Laurens of Tine), waarbij aansluitend de testresultaten besproken worden. De prijs van het geheel bedraagt maximum 6 euro (afhankelijk van de tegemoetkoming van de mutualiteit). De nabespreking en de adviezen gebeurt bij één van de artsen. De eerstvolgende sessies gaan door op maandag 14 mei en maandag 04 juni. Inschrijven kan via het secretariaat

 

Adem op overschot

Vind jij ook dat je altijd kort van adem bent, of gebruik je al een puffer en vind je het normaal dat je toch blijft hoesten? Of ben jij die eeuwige roker die al jaren wil stoppen, maar er niet toe komt? Wist je dat we samen met  Dr. Vandenbroecke en Dr. Demedts binnen het ELH een heel team hebben dat er kan voor zorgen dat je levenskwaliteit terug spectaculair verbetert? Onze gespecialiseerde kinesitherapeut zorgt voor een op maat geschreven trainingsprogramma. Professor Hedwig Boudrez, een autoriteit in rookstopbegeleiding, is je top begeleider om eindelijk komaf met de tabak te maken. Onze artsen en verpleegkundige overleggen samen met de pneumologen of aanvullende en aangepaste medicamenteuze behandeling noodzakelijk is en volgen je verder nauwgezet op. Heb je interesse: neem contact op met het secretariaat, of contacteer Nancy. Word je zelf door ons gecontacteerd, aarzel dan niet om deel te nemen: je wordt er enkel beter van.

 

Diabetes (suikerziekte) onder controle

Ook hier hoor je ons iedere dag hetzelfde verhaal vertellen. De aanpak van diabetes is veel meer dan het slikken van een pilletje of het krijgen van een spuitje. Levensstijl advies is het vertrekpunt van iedere diabetesaanpak. Samen met de diabetespatiënt willen we een kwalitatief hoogstaand leven blijven behouden, waarbij we tegelijk ook alle toekomstige verwikkelingen vermijden. Een aanpak gebaseerd op wat allemaal kan en mag. Ook dit is terug teamwerk. Onder de vleugels  van Nancy en met de medewerking van de voedingsdeskundigen, de kinesitherapeuten, de podologen en de artsen zorgen we dat dit maximaal ingevuld en optimaal opgevolgd wordt. Natuurlijk gebeurt dit ook terug in overleg met de endocrinoloog. Wil je ook deelnemen of ben je gewoonweg geïnteresseerd, contacteer het secretariaat of wend je tot Nancy.

 

Leven met chronische ruglast

Dagbladen, weekbladen, radio en TV staan er vol van: ondanks je ruglast ben je beter dat je actief blijft. Alleen lijkt dit makkelijk gezegd, maar veel moeilijker om dit in praktijk te realiseren. Je hebt ondertussen geleerd dat een zoveelste foto, scan, NMRI,… niets verandert. En moet je nu meer pillen nemen, of juist minder en welke, of meer bewegen en hoe dan, of ook hier juist minder? Ook hier helpen we je op weg om terug een normaal leven te leiden. Natuurlijk hebben wij geen toverremedies tegen arthrose, scoliose en andere aandoeningen. We kunnen echter wel terug met het gehele team samen met jou overleggen en kijken wat voor jou wel een weg is, die jouw klachten fel kan doen verminderen. Geen valse beloftes, onhaalbare doelstellingen maar een realistische kijk op en aanpak van je problemen. Ook hier word je terug omringd door ons volledige team. Wil je meer info, contacteer gerust het secretariaat of vraag naar Tine.

 

Mijn cardiovasculair risico onder controle

Omdat we op gezondheidsvlak meer aandacht besteden aan de risico’s op hart- en vaataandoeningen daalt het aantal overlijdens hierdoor van jaar tot jaar. Ook binnen het ELH proberen we samen met jou dit risico zo laag mogelijk te krijgen. Daarom behandelen we niet alleen een bloeddruk of een te hoog cholesterol of een hartritme stoornis. Neen, we houden er ook rekening mee of je rookt, hoe het zit met je gewicht, of je al dan niet beweegt, … kortom we evalueren het totale plaatje dat je cardiovasculair risico bepaalt. Ook hier gaan we je terug met het gehele team ondersteunen. En waar het nodig blijkt overleggen we met de cardiologen of sturen we je door voor aanvullende evaluaties. Het hele team gaat met jou aan de slag.

 

Weetjes en nieuwtjes

 

  • Binnen onze praktijk verwelkomen we vanaf 01 mei de patiënten van collega Dr. Eddy Van Maerken. Na een jarenlange gedreven en enthousiaste inzet wil Eddy het wat rustiger aandoen. De medische dossiers werden ondertussen overgezet, zodat de opvolging feilloos kan gebeuren. Natuurlijk zal dit een weerslag hebben op de werking van de praktijk, maar we vermoeden met de nodige goede wil van eenieder dat alles vlot moet verlopen. Zoals altijd kunnen jullie bij vragen altijd terecht bij het onthaal. Cynthia en Katrien helpen jullie verder.
  • Waar is Barbara naar toe? en Krista? Natuurlijk hadden we jullie graag een dag en nacht onthaal aangeboden , maar het prijskaartje dat hieraan vasthangt is onbetaalbaar. We kozen daarom voor twee halftime krachten. Barbara vond een andere carrière invulling bij een bedrijf in Deinze. Krista kreeg de mogelijkheid om op de andere locatie van het ELH een aantal uur langer te werken en zie je terug in de tandartsenpraktijk. De vrijgekomen uren binnen de praktijk werden ondertussen ingevuld door Cynthia. We zijn er nu al van overtuigd dat ook zij een meerwaarde wordt voor de praktijk.
  • Omdat we de communicatie met jullie essentieel vinden en ook optimaal op jullie wensen willen inspelen, willen we ook volop meegaan in het nieuwe media verhaal. De website, de nieuwsbrieven, de Facebook pagina, tweets en Youtube zijn kanalen die we binnen de praktijk verder willen ontwikkelen. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers onder jullie die ons hierin willen bijstaan. Zelf beschikken we niet over de heel specifieke kennis en de nodige tijd om dit goed in te vullen. Wie zich geroepen voelt, mag ons gerust contacteren.
  • Binnen het ELH vertellen we zowel aan patiënten als aan onze zorgverleners dat ze hun dromen moeten waarmaken. Eén van onze kinesitherapeuten droomde al lang van een carrière als luchtverkeersleider. Hij nam deel aan de diverse examens en behoort nu tot het selecte groepje dat vanaf 13 mei hun ultieme opleiding krijgt in Zweden. We zullen Laurens missen, we wensen hem natuurlijk proficiat en het allerbeste, maar tegelijk zijn we al volop bezig om de vrijgekomen vacature in te vullen. Samen met hem en Tine beloven we jullie dat ook de nieuwe kine’s TOP zullen zijn.
  • Sommigen onder jullie zullen opgemerkt hebben dat één van onze artsen sinds februari af en toe een dag of enkele uren afwezig is. Dit komt omdat Dr. Jean-Pierre Hoengenaert tot het einde van de maand mei zelf een medische behandeling volgt.
  • Sinds december 2017 is professor Hedwig Boudrez als tabakoloog verbonden aan het ELH. De vraag naar rookstop is groot. Het is daarom altijd spijtig als iemand zijn afspraak niet kan nakomen en vergeet te verwittigen. Zo gaat heel veel tijd voor de therapeut verloren en krijgen andere patiënten niet de kans om eventueel vlugger gezien te worden. Daarom het dringende verzoek, ook bij de andere disciplines, om annulaties zeker tijdig te melden.

 

 

Plannen voor de onmiddellijke toekomst

 

Zoals jullie weten, plannen we al een geruime tijd de aanwezigheid van vroedvrouwen in het ELH. Omdat het eenvoudiger lijkt om dit in samenwerking met het Sint Vincentius ziekenhuis te doen en dit overleg even stil lag, liep dit project wat vertraging op. We maakten ondertussen wel van de gelegenheid gebruik om onder impuls van Tine perinatale (ook wel pre- en postnatale genoemd) kinesitherapie op te starten. 
Mama’s hebben immers vanaf 4-6 weken na de zwangerschap recht op 9 sessies perinatale kinesitherapie (deze worden deels terugbetaald door de mutualiteit). Binnen de praktijk willen we graag mama’s stimuleren om aan het  herstel van hun lichaam te werken, en dit in groepjes van 3-4 waarin niet alleen samen getraind en gezweet wordt, maar waar ook ervaringen kunnen gedeeld worden.  Ook de baby’s zijn zeker welkom en krijgen een leuke plaats binnen de sessies! Toekomstige mama’s kunnen zich nu reeds aanmelden om hun plaatsje te reserveren, zo kunnen al groepjes samengesteld worden met mama’s die rond dezelfde datum bevallen. Voor meer informatie: neem contact op met Tine Van de Velde via 09 227 62 68 of tinevandevelde@heteerstelijnshuis.be. 
Zoals jullie merken zitten we niet stil. We bekijken momenteel ook de mogelijkheid om te starten met een aantal yogasessies voor kinderen. Verder nieuws hierover volgt later.

 

 

Het Eerstelijnshuis in de kijker

 

Ook buiten Deinze wordt het Eerstelijnshuis stilaan een begrip.

Je vindt ons terug op de folders “verpleegkundige in de Artsenpraktijk” van Artevelde Hogeschool.

Het Active Aging project loopt i.s.m. U Gent.

Onze poster “Bridging the gap from theoretical framework to practical implementation: the integrated primary care house” door Jean-Pierre Hoengenaert, Benedicte Dooms, Nancy Van Brabandt, Liesbet Moortgat, Tine Van de velde, Bart Verkerken en Laurens Hoengenaert  werd aanvaard voor het internationaal congres voor geïntegreerde zorg dat plaats vindt in Utrecht.

Enkele studenten sociaal werk promoveerden met als eindwerk: “de rol van het sociaal werk in Het Eerstelijnshuis”.

Tot slot kunnen we jullie als laatste nieuwtje vertellen dat we betrokken zijn bij een project ondersteund door professor Lieven Annemans, met als doel nieuwe vormen van terugbetaling in de praktijk te onderzoeken.

 

Ziezo, hiermee zijn jullie weer up-to-date en beloven wij ons best te doen om de volgende nieuwsbrief niet zo lang op zich te laten  wachten.

 

Namens het ELH team

 

Jean-Pierre Hoengenaert

Het Eerstelijnshuis

Markt 50
9800 Deinze
09/386 52 12

Huisartsen en verpleegkundige / Diëtisten / Podologen en pedicure / Kinesisten / Psychosociaal team / Je kan gratis parkeren op de parking achter de Carrefour.

Tandartsenpraktijk

G. Gezellelaan 27
9800 Deinze
09/386 89 80

Vanaf 1 augustus 2017 is het betalend parkeren in de Guido Gezellelaan. Op de parking van D-shopping mag u gratis parkeren.
www.groepspraktijk.be