Onderzoek & ontwikkeling

Vroegtijdige opsporing van nierinsufficiëntie bij cardiovasculaire risicopatiënten: een kwaliteitsbevorderend project

Masterproef Dr. Dooms tijdens opleiding tot huisarts 2015-2017

 Abstract

Context – Chronische nierinsufficiëntie is een frequent voorkomende, onder-gediagnosticeerde aandoening. Nochtans draagt vroegtijdige opsporing bij tot daling van de mortaliteit.

Resultaat – Er werden 120 cardiovasculaire risicopatiënten geïncludeerd. Slechts bij 3 patiënten (3%) werd het afgelopen jaar een proteïnurie bepaald. Er werd bij 20 patiënten (17%) een nieuwe diagnose van nierinsufficiëntie gesteld. Zeventien patiënten (14%) waren reeds gekend met nierinsufficiëntie, al was dit in de meeste gevallen niet genoteerd in het medisch dossier. Bij 7 patiënten (6%) met nierinsufficiëntie werd er ace-inhibitie opgestart, 10 patiënten (8%) werden reeds correct behandeld. Overigens werd er bij 12 patiënten (10%) een antihypertensivum of statine opgestart.

Conclusie – Screening naar nierinsufficiëntie bij cardiovasculaire risicopatiënten draagt bij tot kwalitatievere zorg rond de patiënt. Om vlotte en continue zorg te garanderen is er echter wel voldoende omkadering nodig, zoals een praktijkverpleegkundige met een centrale rol in de opvolging van de cardiovasculaire risicopatiënt en de patiënt met nierinsufficiëntie.

Maatschappelijk werk - Artevelde Hogeschool

 Samen met Artevelde Hogeschool werd een project uitgewerkt waar kan worden uitgezocht hoe maatschappelijk werk kan betrokken worden binnen het eerstelijnshuis.
  Het opzet is dit in  het komende academiejaar te concretiseren. 

International Federation for Integrated Care

Het Eerstelijnshuis is een voorloper op het gebied van geïntegreerde zorg in de eerste lijn . We zijn fier te kunnen melden dat wij op hun verzoek  het Eerstelijnshuis mogen voorstellen op het Europese congres dat gehouden wordt in Utrecht in 2018.

Het Eerstelijnshuis

Markt 50
9800 Deinze
09/386 52 12

Huisartsen en verpleegkundige / Diëtisten / Podologen en pedicure / Kinesisten / Je kan gratis parkeren op de parking achter de Carrefour.

Het Eerstelijnshuis

Markt 12 gelijkvloers
9800 Deinze
09/386 52 12

Psychosociaal team / Je kan gratis parkeren op de parking achter de Carrefour.

Tandartsenpraktijk

G. Gezellelaan 27
9800 Deinze
09/386 89 80

Vanaf 1 augustus 2017 is het betalend parkeren in de Guido Gezellelaan. Op de parking van D-shopping mag u gratis parkeren.
www.groepspraktijk.be