Doel & samenstelling

Samen op weg

De patiëntenraad is een adviesraad, die naar de zorgverleners toe, fungeert als  doorgeefluik  van de  verzuchtingen en de verwachtingen die patiënten hebben ten opzichte van de VZW Het Eerstelijnshuis.

De adviezen van de patiëntenraad worden in de mate van het haalbare, ingevuld in het functioneren van het Eerstelijnshuis. De adviezen zijn echter niet bindend.

De patiëntenraad bestaat uit 10 leden en komt enkele malen per jaar samen. De samenstelling van de patiëntenraad ziet er momenteel als volgt uit:

- Rogier Chris

- Gekiere Claude

- Rogiers Rita

- Dhaenens Bruno

- Filliers Ginette

- Patoor Lieven

- De Witte Patrick

- Bauters Nancy

- De Geyter Eva

- Raemdonck Katia

Heb je verdere vragen over de patiëntenraad, dan contacteer je  best de voorzitter: Chris Rogier.

Het Eerstelijnshuis

Markt 50
9800 Deinze
09/386 52 12

Huisartsen en verpleegkundige / Diëtisten / Podologen en pedicure / Kinesisten / Psychosociaal team / Je kan gratis parkeren op de parking achter de Carrefour.

Tandartsenpraktijk

G. Gezellelaan 27
9800 Deinze
09/386 89 80

Vanaf 1 augustus 2017 is het betalend parkeren in de Guido Gezellelaan. Op de parking van D-shopping mag u gratis parkeren.
www.groepspraktijk.be